ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 37) 14 ม.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 71) 13 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 76) 09 พ.ย. 61
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 84) 05 พ.ย. 61
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคฯ ณ จังหวัดขอนแก่น (อ่าน 33) 10 ม.ค. 61
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา (อ่าน 239) 21 พ.ย. 59
ขอขอบคุณคณะที่มามอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการศึกษา (อ่าน 299) 18 ส.ค. 59
ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ (อ่าน 294) 25 ก.ค. 59
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (อ่าน 373) 26 มิ.ย. 59
คู่มือประชาชน พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (อ่าน 321) 01 ก.ค. 58