ข่าวประชาสัมพันธ์
วันวชิราวุธ
วันแม่แห่งชาติ ปี 2562
แจ้งหยุดเรียน 1 วัน

เนื่องด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านตาเป้าต้องเข้าร่วมประชุมและนิเทศการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกระสัง ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ที่ ศธ 04083 /ว1884 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม ๒๕62  โรงเรียนบ้านตาเป้า จึงขอหยุดการเรียนการสอนเป็นเวลา 1 วัน ในวันพุธ ที่ 31  กรกฎาคม  2562

Big Cleaning Day
ทำบันทึกข้อตกลงMOU
ประชุมกรรมการสถานศึกษา
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน และให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัวในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 . ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านตาเป้า ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หากไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนดถือว่าสละสิทธิในการทำสัญญาจ้างครั้งนี้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 1 อัตรา
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคฯ ณ จังหวัดขอนแก่น
ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคฯ ณ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 20 -22 ธันวาคม 2560
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ขอขอบคุณคณะที่มามอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการศึกษา
ขอขอบคุณคณะตัวแทนจากบริษัท SHEICO Groupที่มามอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการศึกษา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 นำทีมโดยคุณสุรีย์  จันทินมาธรณ์ และคณะที่มาร่วมทำโรงทานในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของโรงเรียนบ้านตาเป้า
- โรงทานคุณแม่ทวน จันทินมาธร จัดทำอาหารคาวหวาน
- โรงทานคุณนิศากร จันทินมาธร และคณะ  จัดทำขนมลอดช่อง  
ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ
การออกเสียงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2559
คู่มือประชาชน พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
คู่มือประชาชน พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558