ภาพกิจกรรม
ทำรั้วดินสอโรงเรียนบ้านตาเป้า
ยอดจากกองผ้าป่า เมื่อ วันที่ 13 ก.พ. 62 เป็นเงิน 10,790 บาท ทางโรงเรียนบ้านตาเป้าได้นำไปซื้อวัสดุก่อสร้างรั้วดินสอ เป็นเงิน 10,725 บาท เหลือ เงิน 65 บาท 

หมายเหตุ หากมีท่านใดมีค
วามประสงค์จะร่วมบริจาครั้วดินสอ สามารถแจ้งความประสงค์เข้ามาได้ที่โรงเรียนบ้านตาเป้า
ราคาต่อต้นที่ทาสีเรียบร้อย ต้นละ 200 บาท 
ติดต่อ 087-2348941 นายมานะ คำผิ
ว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเป้า
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2562,10:47   อ่าน 175 ครั้ง