ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานวิชาการ
Pre O-net คณิต 6
Pre O-net อิ้ง 4
Pre O-net ไทย 6
Pre O-net วิทย์ 6
ข้อสอบการอ่านเขียน ป.1-6 สอบ 23 ม.ค.60 21
แบบฝึกเสริมการอ่าน 23
แบบฝึกเสริมการอ่าน 21
เอกสารสำหรับครู 21
คู่มือการอ่านแบบแจกลูก RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.78 MB 25
แบบบันทึกวิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 26
เครื่องมือการประเมินการอ่านเขียนภาษาไทย ป.1-ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 26