ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานวิชาการ
Pre O-net คณิต 17
Pre O-net อิ้ง 16
Pre O-net ไทย 18
Pre O-net วิทย์ 17
ข้อสอบการอ่านเขียน ป.1-6 สอบ 23 ม.ค.60 34
แบบฝึกเสริมการอ่าน 34
แบบฝึกเสริมการอ่าน 33
เอกสารสำหรับครู 31
คู่มือการอ่านแบบแจกลูก RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.78 MB 40
แบบบันทึกวิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 37
เครื่องมือการประเมินการอ่านเขียนภาษาไทย ป.1-ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 39