รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนบ้านตาเป้า
หมู่ที่ 8 บ้านตาเป้า   ตำบลห้วยสำราญ  อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ 0872348941
Email : kamphiw@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :