ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
06 มี.ค. 62 สอบ NT ป.3
แต่งกายชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านตาเป้า
12 ก.พ. 62 สอบอ่าน RT ป.1
แต่งกายชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านตาเป้า
06 ก.พ. 62 สอบ Pre NT ป.3
แต่งกายชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านตาเป้า
02 ก.พ. 62 สอบ O-Net ป.6
แต่งกายชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านตาเป้า
18 ม.ค. 62 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
ชุดลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านตาเป้า
16 ม.ค. 62 หยุดวันครู
โรงเรียนบ้านตาเป้า
11 ม.ค. 62 กิจกรรมวันเด็ก
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านตาเป้า
10 ม.ค. 62 สอบ Pre O-Net ป.6
ณ โรงเรียนบ้านลำดวน แต่งกายชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านตาเป้า
09 มิ.ย. 60 คณะครูประชุมกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กระสัง 5
คณะครูประชุมกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กระสัง 5
ณ โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ แต่งกายชุดสุภาพไว้ทุกข์
08 มิ.ย. 60 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
ชุดนักเรียน คณะครูใส่ชุดข้าราชการ
11 ต.ค. 59 ถึง 30 ต.ค. 59 ปิดภาคเรียนที่ 1
โรงเรียนบ้านตาเป้า
03 ต.ค. 59 ถึง 05 ต.ค. 59 สอบปลายภาค
โรงเรียนบ้านตาเป้า
11 ส.ค. 59 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559
เสื้อสีฟ้า โรงเรียนบ้านตาเป้า
18 ก.ค. 59 หยุดเรียนตามประกาศรัฐบาล
โรงเรียนบ้านตาเป้า
12 ก.ค. 59 กิจกรรมจริยธรรมวันพระ
สวดมนต์ไหว้พระ
ชุดขาว/ศาลาโดมธรรมน้อมจิต โรงเรียนบ้านตาเป้า
04 ก.ค. 59 กิจกรรมจริยธรรมวันพระ
สวดมนต์ไหว้พระหลังเลิกเรียน
ชุดขาว/ศาลาโดมธรรมน้อมจิต โรงเรียนบ้านตาเป้า
01 ก.ค. 59 วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
ถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6
ชุดลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนบ้านตาเป้า
27 มิ.ย. 59 กิจกรรมจริยธรรมวันพระ
สวดมนต์ไหว้พระก่อนเลิดเรียน
ชุดขาว/ศาลาโดมธรรมน้อมจิต โรงเรียนบ้านตาเป้า
24 มิ.ย. 59 กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมแข่งขันวันสุนทรภู่ ,เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ,ป้องกันไข้เลือดออก
โรงเรียนบ้านตาเป้า, หมู่บ้านตาเป้า โรงเรียนบ้านตาเป้า
09 มิ.ย. 59 ไหว้ครู
กิจกรรมไหว้ครู 59
เสื้อเหลือง โรงเรียนบ้านตาเป้า
13 พ.ค. 59 เปิดภาคเรียน
เปิดภาคเรียนเตรียมความพร้อม
โรงเรียนบ้านตาเป้า โรงเรียนบ้านตาเป้า